عنوان پروژه تاریخ اجرا
تجهیز سالن کنفرانس سازمان تامین اجتماعی فارس اسفند ماه 1395
خاکره ساختمان دنا اسفند ماه 93
شهرداری منطقه 4 خرداد 94
فرودگاه شیراز فروردین 94
فرودگاه شیراز فروردین ماه 1395